20391عضو

مدیران و همکاران

 • ناصر رضایی‌پور
  سمت: مدیر ارشد سایت، مدیر بخش طب اسلامی، پزشک پاسخگو
  پست الکترونیک: n_shaghaiegh@yahoo.com
 • ریحانه معینی
  سمت: مدیر علمی و اجرایی سایت، مدیر بخش‏‌های بزرگان طب سنتی ایران و واژه‌نامه
  پست الکترونیک: dr.moeini_90@yahoo.com
 • مجید انوشیروانی
  سمت: مدیر بخش طب تلفیقی، پزشک پاسخگو
  پست الکترونیک: dr.anushiravani@gmail.com
 • نرجس گرجی
  سمت: مدیر بخش مفردات دارویی
  پست الکترونیک: nargess_gorji@yahoo.com
 • مهران میراب‌زاده اردکانی
  سمت: مدیر بخش داروهای سنتی، مدیر پاسخگو
  پست الکترونیک: mehranmirab@yahoo.com
 • مهدی فلاح
  سمت: مدیر بخش تاریخ و مبانی طب سنتی ایران
  پست الکترونیک: dr_fallah@hotmail.com
 • مجید نیمروزی
  سمت: مدیر بخش مقالات
  پست الکترونیک: mnimruzi@yahoo.com
 • مامک هاشمی حبیب آبادی
  سمت: مدیر بخش پرسش و پاسخ
  پست الکترونیک: mamak78@gmail.com
 • محمد تحویل زاده
  سمت: مدیر بخش طب مکمل و نویسنده بخش گیاهان دارویی
  پست الکترونیک: mtph19@yahoo.com
 • هدی رحیمی
  سمت: مدیر بخش اخبار، خوردنی و آشامیدنی و نویسنده همکار
  پست الکترونیک: hoda.rahh@yahoo.com
 1