20387عضو

فراخوان هم افزايي و هم انديشي ماساژ

 
"فراخوان هم افزايي و هم انديشي ماساژ"
 

واحد آموزش حكمت سراي ايرانيان طوبي در نظر دارد بمنظور بررسی نقاط ضعف و قوت دوره های آموزشی ماساژ، اقدام به برگزاری گردهمایی تخصصی در این زمینه نماید. این گردهمایی با مشارکت نخبگان خبره،  مطلعین کلیدی این حوزه و با حضور مسئولين مجری طرح تبيين مباني ماساژ و همياري كليه همكاراني كه دغدغه ماساژ كشور را دارند، تشکیل خواهد شد. جهت دستیابی به این مهم مقرر شده، برنامه اي نوين و مبتني بر دانش ايراني تدوین شود.
لذا از کلیه عزيزان دعوت مي شود تا ضمن ارسال رزومه آموزشي پژوهشي و فعاليتهايي كه در این زمينه دارند به آدرس تلگرام حكمت سراي ايرانيان طوبی 
https://telegram.me/toobatim با ما ارتباط برقرار نمایند؛ تا پس از بررسي هاي لازم و دريافت دعوت¬نامه، با حضور در این گردهمايي، بر غنا و عمق این هم اندیشی بیفزایند.

شماره تماس : 15_66952215 داخلی 501 واحد آموزش
 
واحد آموزش 
حکمت سرای ایرانیان طوبی


مطلب مرتبط یافت نشد.