20391عضو

نظر ابن سینا درباره عشق و نبض

نظر ابن سینا درباره عشق و نبض
این مقاله به بررسی نظر ابوعلی سینا درباره چگونگی تاثیر عشق بر روی نبض می پردازد
برای مطالعه کلیلک نمایید


تاریخ درج: 1393/03/20


مطلب مرتبط یافت نشد.