20391عضو

اختیارات بدیعی

اختیارات بدیعی
اختیارات بدیعی
نویسنده: علی بن­حسین انصاری­ شیرازی
تصحیح: دکترمحمدرضا شمساردکانی،دکترفرید رمضانی.مقدمه: دکتر علی اکبر ولایتی

ناشر: انتشارات چوگان
بها: 280000ريال


درباره کتاب: اختیارات بدیعی دومین اثر مهم علی انصاری می باشد که بر پایه کتاب اولش یعنی مفتاح الخزاین نوشته شده است. این کتاب مشتمل بر دو مقاله در داروهای مفرده و مرکبه می باشد که شرحی گزیده و مختصر در مورد داروهای مفرده و مرکبه در طب سنتی می باشد.