20391عضو

خلاصه التجارب

خلاصه التجارب
خلاصه التجارب

نویسنده:بهاالدوله رازی

تصحیح:محمدرضا شمس‌اردکانی، عبدالعلی محقق‌زاده، پویا فریدی، زهره ابوالحسن‌زاده

بها:210000 ريال

درباره کتاب: کتاب حاضر گنجینه ارزشمندی از مطالب طب سنتی که شامل راه های تشخیص و توضیح مراحل درمان می باشد. این کتاب می تواند مورد استفاده پژوهشگران با گرایش طب سنتی جهت بررسی روش های درمانی ارائه شده توسط مولف قرار گیرد و با بررسی بالینی موضوعات ارائه شده راه های درمانی جدیدی فرا روی بیماران قرار گیرد زیرا مطالب ارائه شده در این کتاب به نوعی توسط خود مولف مورد تجربه قرار گرفته است که او نیز بعضی از این راهکارها را از پیشینیان کسب نموده و بر حسب مورد خود نیز دخل و تصرفی روی این اطلاعات نموده است.مطلب مرتبط یافت نشد.