20391عضو

کارگاه توصیه های بهداشتی تغذیه از دیدگاه طب سنتی

کارگاه توصیه های بهداشتی تغذیه از دیدگاه طب سنتی
کارگاه توصیه های بهداشتی تغذیه از دیدگاه طب سنتی

کارگاه توصیه های بهداشتی تغذیه از دیدگاه طب سنتی به مدت یک روز مورخ 1392/09/21 در ساختمان بهشت برگزار می گردد. این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

جهت انجام ثبت نام در این کارگاه به سایت آموزش مداوم مراجعه فرمائید.

http://www.ircme.irمحل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 1392/09/21
مطلب مرتبط یافت نشد.