20391عضو

کنفرانس علمی یک روزه ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی

سبک زندگی سالم
کنفرانس علمی یک روزه ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی

کنفرانس علمی یک روزه ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی به مدت یک روز مورخ 1393/02/03 در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - بلوک B - سالن امام جواد (ع) برگزار می گردد.

جهت انجام ثبت نام برای این کنفرانس علمی یک روزه به سایت آموزش مداوم مراجعه فرمائید.

http://www.ircme.ir

کد شناسه : 40038 - مجری : انجمن علمی طب سنتی ایران

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: