20387عضو

سحری خوردن لازم است

 سحری خوردن لازم است

 

یکی از اصول مهم نگاهداشت تندرستی، رعایت عادت هاست، باید به عادت های خوب احترام گذاشت و عادات بد را نیز به تدریج ترک کرد. بیشتر ما عادت به خوردن سه یا دست کم دو وعده غذا در روز را داریم. خوردن سحری در جهت رعایت این عادت، لازم است. برخی افراد در وعده سحری، کم اشتها یا بی اشتها هستند، به این افراد توصیه می شود خوب و به وقت و به اندازه بخوابند، حتماً نیم تا یک ساعت زودتر بیدار شوند و تدابیر وعده افطار را هم رعایت کنند تا در زمان سحر گرسنه باشند.